Mezhepler

mezhep

Kelime olarak takip edilen yol, görüş, manalara gelir. Din açısından ise, müctehid sıfatını kazanmış bir islam aliminin kapalı veya kesin olmayan (zanni) ayet ve hadisleri islamın temel prensiblerine zıt gelmeyecek şekide yorumlayarak çözüm getirmesine denir.

Başlık
Mezhep Nedir?
Mezheplerin Çıkış Sebepleri
Mezheplerin Çıkışı
Hanefi Mezhebi Tarihi