Hac İbadeti

kabe

Hac, İslâm’ın beş esasından birisidir. Hem malî ve hem de bedenî bir ibadettir.

Hac, kelime olarak, "yönelmek, kasdetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek" anlamlarına gelir.

Dini bir terim olarak hac, "Belirli bir zamanda usulüne uygun olarak ihrama girdikten sonra Arafat’ta vakfe yapmak, Kâbe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek" suretiyle yapılan ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirene hacı denir.

Başlık
Haccın Farzları
Haccın Şartları
Hac Çeşitleri
HACCIN TANIMI ve MAHİYETİ
HACCIN ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HACCIN VÂCİPLERİ
HACCIN SÜNNETLERİ ve ÂDÂBI
UMRE
HACCIN ÇEŞİTLERİ
HAC ve UMRENİN YAPILIŞI
HAC ve UMRE ile İLGİLİ KURBANLAR
MEDİNE'DE MESCİD-i NEBÎ'Yİ ve PEYGAMBERİMİİN KABRİNİ ZİYARET
HACDA VEKÂLET